Sådan hjalp vi Cowi   

cowi

Cowi har lanceret et globalt startup-program, Co-Creator. Partnerskaberen har hjulpet med at designe indsatsen, så de kan tiltrække de helt rette startups og udforske bæredygtige og innovative løsninger sammen for at nå i mål med virksomhedens bæredygtige strategi. Læs hele historien om, hvordan Cowi kom fra idé til indsats med hjælp fra Freja Ludvigsen og Partnerskaberens 4-trins model

Interview med
Charlotte Søgaard, Senior Director, Innovation
Morten Alsdorf, Senior Director, Digital Transformation
Søren Friis, Senior Director, Mergers & Acquisition

Uddrag fra bogen ”Hvad kan startups, som vi ikke kan? En guide til bæredygtig vækst i partnerskab”. 

Da den øverste ledelse i rådgivningsvirksomheden Cowi bad om et oplæg på et corporate-startup miljø kom ideen ikke som et lyn fra en klar himmel. Ledelsen ønskede en model for, hvordan man kunne fortsætte samarbejdet med startups og andre partnere efter afslutningen af et forløb kaldet Urbantech, som Cowi havde været en del af.   Urbantech var et treårigt program (2019-2021) med finansiering fra Industriens Fond og Realdania, som Cowi deltog i sammen med de etablerede virksomheder, Velux og Ewii. Her blev virksomhederne matchet med startups fra hele verden, som havde innovative løsninger på byens udfordringer med fokus på teknologi, grøn omstilling og smart cities. Programmet bestod i faciliterede sprint-­processer over 12 uger med høj energi og masser af begejstring centreret omkring innovationsmiljøet Bloxhub i København.

Urbantech havde modnet det organisatoriske klima i Cowi. På den afsluttende konference for projektet fortalte CEO Lars-Peter Søbye, at det havde ændret Cowi’s mindset. Han pegede på, at ordet sammen var blevet helt centralt. Hvor man tidligere havde arbejdet ud fra et ønske om at kunne det hele selv for at kunne vinde de store opgaver og udbud, så havde startup-samarbejdet åbnet øjnene for alt det, som man kan opnå sammen med nogle, der kan noget andet end en selv. 

Charlotte, Morten og Søren var bindeleddet mellem Urbantech, Cowi’s ledelse, kerneforretningen og de startups, som blev matchet med. Det var derfor også dem, der fik til opgave at lave et oplæg på, hvordan Cowi skulle fortsætte og fastholde det, man havde lært. Men hvilken model var den rette?

Da vi startede vores proces sammen, var I lige ved at afslutte Urbantech-programmet. Jeg kunne mærke, at der var en dyb interesse for de startups, som I har arbejdet med. Hvad fik COWI ud af at være en del af programmet?

Morten: Vi lærte, hvordan man kommer tættere på startups og hvad startups kan give os som virksomhed.

Søren: Vi lærte også, hvor motiverende det er for vores kolleger i forretningen at samarbejde med startups. Da vi fik det forankret ude i linjen, var der et stort ønske om at udvikle sammen med startups.

Charlotte: Vi blev også bekræftet i, at vi er meget forskellige i vores måde at arbejde på. Vi har lag af beslutningstagere, compliance og GDPR, som vi skal have styr på, før vi kan gøre noget. Startups er nødt til at rykke hurtigt og justere bagefter. Det er to forskellige verdener, der mødes. Men der var god forståelse fra begge sider og en god energi, når vi arbejdede sammen.

En oversigt over, hvad etablerede virksomheder og startups kan

Hvad er de bedste forretningsmæssige resultater, der er kommet ud af samarbejdet?

Charlotte: Infotiles er en norsk forankret startup, som vi har samarbejdet med. De har bl.a. lært os noget om nye, abonnementsbaserede forretningsmodeller, som vi har begrænset erfaring med i Cowi. Ikke at vi har ramt en guldåre endnu, men vi har fået erfaring med andre forretningsmodeller end at sælge timer. Vi oplever at være mere innovative, når vi går ud til en kunde sammen med en startup, som kan noget radikalt nyt indenfor genbrug af materialer for eksempel. Det er en ny måde at tænke partnerskaber på, og det giver os en tydeligere innovativ profil.

Hvis vi selv havde drevet processen, var vi gået direkte i gang med at lave løsningen og fået styr på det konkrete. Nu kan vi lægge et beslutningsoplæg op, som taler ind i hele vores større formål som virksomhed.

Formålet står stærkt

Organisationen var dermed modnet til at tage næste skridt. Opgaven var at skabe en model, hvor Cowi selv kunne brede tankegangen ud i forretningen, både på tværs af forretningsområder og afdelinger i Skandinavien, Storbritannien og Nord Amerika. Og hvor de kunne gøre værdierne omkring samskabelse og ligeværd med startups til en del af virksomhedens mindset. 

Det stod klart i vores afklarende workshop, at ledelsens forventninger til samarbejdet med startups var høje, men også at der var meget forskellige perspektiver på, hvad det krævede i praksis.

Da jeg mødte jer, var jeres opgave at lave et beslutningsoplæg på Cowi’s videre arbejde med innovation med startups og andre samarbejdspartnere. Hvilke tanker gjorde I jer om det, og hvorfor sagde I ja til at afprøve min model i beta-version?

Morten: Vi stod med en opgave, og vi ville gerne have struktur på, og derfor var det oplagt at prøve af. Det har givet en støtte i vores beslutningsproces at samarbejde med dig og afprøve dine modeller, men jeg vil også være ærlig at sige, at det har udfordret mig lidt, for jeg syntes at vi var langt, da vi startede. Vi har tænkt ud i mange hjørner i processen. Det gør at vi ved, hvad vi skal og vi har et fælles billede af retningen.

Charlotte: Jeg er tilhænger af, at der var modeller, som er velafprøvede og kunne sætte struktur på vores proces. Der har gjort det nemmere for os at komme frem til beslutninger på en struktureret måde. Det hjælper også at få sat deadlines og fremdrift på, for det er svært at finde tid til det. Hvis vi selv havde drevet processen, var vi gået direkte i gang med at lave løsningen og fået styr på det konkrete. Nu kan vi lægge et beslutningsoplæg op, som taler ind i hele vores større formål som virksomhed. Vores why i forhold til at samarbejde med startups og andre samarbejdspartnere er meget mere tydeligt, end hvis vi selv havde arbejdet med det. Derfor står vores anbefalinger til ledelsen stærkere.

Partnerskaberens 4-trins model

Klar til et økosystem

Projektteamets oplæg til ledelsen er et økosystem med navnet COWI Co-Creator, der samler en bred kreds af partnere omkring radikal innovation, der bidrager til COWI’s nye strategi om at levere produkter og services, der bidrager til at gøre verden til et bedre sted at leve i. Det er den mest komplekse måde at organisere et corporate-startup miljø på, fordi det kræver, at man engagerer mange parter omkring en sag.

4 typer corporate-startup miljøer

Hvorfor valgte I at anbefale at organisere Cowi’s corporate-startup samarbejde som et økosystem?

Morten: Det er noget af det vi har lært i de sidste tre år med Urbantech. Hvis vi startede helt forfra nu, havde vi nok valgt en mindre model, men nu tør vi godt økosystemet.

Charlotte: Vi vil ikke begrænses af den fysiske lokation. Hele verden skal være vores legeplads. Og så vil vi engagere andre end startups. Der er så mange andre vigtige partnere i det her, som for eksempel vores kunder og universiteter. Når vi bringer det sammen, kan vi skabe noget, hvor vi kan differentiere os.

Vi vil lave et økosystem for at bevare den agile og innovative ånd og sørge for, at mange kan være en del af det – også interne med­arbejdere og ledelsen. Vi driver en forretning, der ikke kun er

i Danmark, og det er vigtigt at alle afdelinger kan føle sig som en del af den radikale innovation.

Søren: Det passer også til Cowi ’s egen innovationsorganisation, som er netværksdrevet. Vi er en virksomhed fyldt med faglige netværk og derfor passer et økosystem til os. Hvis det giver mening for startuppen at sidde fysisk sammen med os, så får vi det til at lykkes så de sidder tæt på dem, som de skal udvikle sammen med. Og hvis det ikke giver mening, så arbejder vi lige så godt sammen virtuelt.

Et radikalt manifest

I processen arbejdede Cowi med Bæredygtighedsaksen og presset på virksomheden for at levere bæredygtige ydelser til deres kunder. Det blev klart, at startup-miljøet skal bidrage til at drive den bæredygtige omstilling i branchen. Med det mål som overligger lavede vi et manifest for økosystemet med følgende indledning:

”What will life in a sustainable and livable world look like? How can we thrive and regenerate in the long run? What is next level of business when we say goodbye to the idea of take, make and waste? Honestly, we don’t know for sure in Cowi.”

Manifestet sætter ord på værdiskiftet fra konventionel til genoprettende virksomhedsdrift, og appellerer til at skabe et fællesskab omkring radikal innovation. Det signalerer ydmyghed overfor opgaven, og en motivation til at drive forandringen.

Hvad betyder manifestet for det videre arbejde?

Charlotte: Vi har fået et stærkt manifest, som taler et klart sprog om, hvad vores purpose er, og hvad man kan forvente, hvis man vælger at samarbejde med os. Man skal huske, at de gode startups får mange tilbud. Derfor er det vigtigt, at de kan se, at når man arbejder sammen med Cowi så er det med en fælles dagsorden om sammen at bidrage til en bedre og mere bæredygtig verden. 

Freja Ludvigsen og Charlotte Søgaard til lanceringen af bogen ”Hvad kan startups, som vi ikke kan?”, hvor Cowi er case

Teamet har arbejdet med en forretningsmodel med fire innovationsspor inden for store bygninger, infrastruktur, fornybar energi og vand & miljø. Det er ikke helt på plads, hvad de kommer til at tilbyde af faciliteter, projekter og arrangementer. Det skal først godkendes af ledelsen. 

Hvad får startups ud af at arbejde sammen med Cowi?

Søren: Det er ikke besluttet endnu, men jeg vil sige, at en af vores vigtigste værditilbud er adgangen til vores kunder, der kan hjælpe med at afprøve startuppens pilot-produkt. Vi kan hjælpe med den adgang og det kan drive deres vækst.

Hvad giver det jer?

Morten: Det giver et sug i maven at hjælpe startups med at komme ud til kunder. Vi kan stille os til rådighed og være åbne for at hjælpe, også selv om det måske er lidt for tidligt til at vi selv kan se forretning i det. Det er spændende at arbejde på en anden måde., end vi plejer.

Hvilke udfordringer og dilemmaer er der i det?

Morten: Vi ser, at det kan være svært for os, når vi kommer til next step efter innovationssamarbejdet. Hvordan samarbejder vi, når det bliver til et produkt? Skal man prøve at købe en startup, som har et forretningspotentiale? Hvis ikke de vil opkøbes, hvordan fortsætter man så et ligeværdigt samarbejde? Det er næste skridt for os.

Det kræver en del at drive et økosystem, fordi man skal skabe følgeskab og engagere mange forskellige mennesker. Hvad gør I jer af tanker om den opgave?

Charlotte: Det kræver noget af os at være klar til at åbne op og byde op til dans. Vi skal være en professionel samarbejdspartner, der kan handle hurtigt. Juridiske dokumenter skal ligge klar i skuffen og skal ikke tage flere måneder at få på plads, før vi kan starte et udviklingsprojekt. Den back-office-funktion skal vi have styr på, når vi åbner op, og vi skal have en klar governance for hvem der gør hvad, så startups og andre partnere føler sig velkomne og godt onboarded i forretningen. Vi har god erfaring med at drive innovation via en netværksbaseret tilgang i Cowi, og jeg tænker, det er nogle at de samme redskaber vi skal tage i brug: Et klart formål, som skaber passion blandt økosystemets deltagere både internt og eksternt, fokus på diversitet og inklusion i vores teams og endelig, at man viser tillid til, at teams selv kan tage beslutninger undervejs, så man ikke opleves som en tung, corporate stopklods. Heldigvis giver vores gode virksomhedsresultater mulighed for at investere i kunderettet innovation som aldrig før – og det er vigtigt for at sikre fremdrift i udviklingsinitiativerne.

Morten: Opgaven er at engagere mange i virksomheden og få innovation ud i forretningen. Startups skal kobles sammen med de rigtige ude i kerneforretningen, og det kræver ”nursing”.

Søren: Vi skal også huske det, vi har lært i Urbantech, om at larme på sociale medier og skabe en eksponering og lækker indpakning. Det fylder meget i den startupverden, der ofte er drevet af den yngre generation. Det var jeg ikke bevidst om, før jeg blev en del af det. Men den energi er faktisk vigtig, også for os selv og vores ledelse. Det skal ikke underkendes, og det skal vi tage med videre.

Nu står I overfor at lancere økosystemet. Hvad er det første skridt?

Charlotte: Ledelsen har besluttet, at vi skal lancere økosystemet ved at lave et 12-ugers acceleratorprogram, hvor vi tiltrækker 5-10 startups og relevante kunder indenfor vores forretningsområder og matcher dem op med kerneforretningen. Det kan både være i Danmark, England, Norge, Sverige og USA. Vi engagerer vores ledelse og medarbejdere i at finde de helt rette startups og så er planen at dele erfaringerne på en efterfølgende presentation day. 

Hvad er det afgørende for at lykkes?

Morten: Det er momentum, fuld opbakning og resurser.  

Søren: Og så er det om at komme i gang selv om vi ikke har tænkt det helt igennem ned i mindste detalje. Nu skal vi bare have nogle erfaringer og så kan vi justere undervejs. 

Læs mere om Cowi Co-Creator  

COWI lancerer globalt pilotprogram for startups med bæredygtige løsninger

Cowi bag globalt startup-program: “Fremtidens løsninger skabes bedst i samarbejde”

Skriv kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *