Ny bog: Hvad kan startups, som vi ikke kan?

Bliv klar til fremtidens bæredygtige vækst ved at åbne din virksomhed for startups, der kan det, som I ikke kan.

Jeg har skrevet den første danske bog, som kobler bæredygtighed, innovation og partnerskaber.

”Hvad kan startups, som vi ikke kan?” er en guide til beslutningstagere i etablerede virksomheder, der gerne vil øge deres innovationskraft gennem samarbejde med bæredygtige startups, men er i tvivl om, hvordan de gør i praksis og hvordan de styrer uden om dilemmaer og risici.

Den er skrevet til at inspirere og gøre det let for beslutningstagere at træde nye stier i en tid, hvor verden i den grad har brug for det. Bogen guider læseren gennem nyudviklede metoder, en 4-trins procesmodel for et bæredygtigt corporate-startup miljø og en perlerække af cases fra store danske virksomheder, som har skabt forskellige rammer for innovation sammen med startups og andre partnere.

Derfor er bogen ikke en knastør akademisk bog, men en slags coffee table book med masser af rigtige mennesker, billeder, tegninger, modeller og andet, som giver læseren mod til selv at åbne dørene for startups og andre, der kan det, som virksomheden ikke selv kan i forhold til at omstille sig til en verden med nye bæredygtige krav, stigende energi- og råvarepriser og mangel på resurser og råvarer.

  • Ny model til corporate-startup miljøer
  • Inspirerende cases fra danske virksomheder
  • Efterskrift af Steen Hildebrandt.

Udsalgspris: 349,00 kroner incl. moms

Bogen er 244 sider, trykt efter de højeste bæredygtigheds-standarder.

Bogen er til salg på onlineboghandler og kan bestilles hjem i fysiske boghandler.

Læs mere her

Anbefalinger

“Dette er en vigtig, relevant og interessant bog. Det er en modig bog, som jeg har læst med stor interesse. Jeg gætter på, at mange læsere har samme oplevelse, som jeg har haft, nemlig at Freja Ludvigsen i denne bog træder nye stier i ledelsesterrænnet. Jeg værdsætter det faglige, både det teoretiske og det empiriske indhold i bogen, men også tonen, tilgangen og den grafiske stil i bogen, som gør det til en yderligere fornøjelse at læse og arbejde med bogen. Forfatteren taler om bæredygtighed, partnerskaber, lederskab, bæredygtig ledelse, og det er vigtigt, men hun går et meget vigtigt skridt videre og taler om genopretning […] . Jeg tror, vi her kan lære meget af startup-virksomhederne.”

Steen Hildebrandt, professor

“Blandt DI’s over 19.000 medlemsvirksomheder er der konstant fokus på innovation og bæredygtig omstilling, og partnerskaber mellem corporates og startups er en oplagt mulighed for at styrke det arbejde. Med gode råd, konkrete cases og overblik over forskellige samarbejdsformer giver Freja Ludvigsen her i bogen god inspiration til, hvordan de etablerede virksomheder og startups kan hjælpe hinanden – og verden omkring os”.

Emil Fannikke Kiær, politisk direktør, Dansk Industri

“Industriens Fond bidrager med interview til Freja Ludvigsens kommende bog om bæredygtige corporate-startup partnerskaber, fordi vores formål er at styrke dansk konkurrenceevne. Vi håber bogen vil udbrede viden om nye innovationsformer. Emnet er relevant for os, fordi vi beskæftiger os med innovation i blandt danske virksomheder, og fordi samarbejdsmodellen mellem etablerede virksomheder og startups er et væsentligt bidrag hertil”.

– Morten Mommsen, projektleder, Industriens Fond

“Corporate innovation tales der meget om, men mange virksomheder ser det som en stor udfordring, at arbejde struktureret med intern innovation. Freja Ludvigsens bog anviser en meget praktisk og brugbar vej til øget innovation i virksomhederne, hvor corporate systemer og strukturer udfordres af agile startups. NIRAS Green Tech Hub udgør netop dette bindeled mellem NIRAS ingeniørforretning med 2.500 eksperter og startups, der kommer med nye ideer og arbejdsmetoder, og vi arbejder målrettet med, at fremme innovationskræften i NIRAS i tæt samspil med kunderne. Derfor støtter NIRAS Green Tech Hub Freja Ludvigsens bog, som vi mener, vil bidrage væsentligt til udviklingen af innovative miljøer, hvor corporates og startups udvikler sig i fællesskab”.

– Kresten Kloch,  CEO, NIRAS Green Tech Hub

“Sound Hub Denmark bidrager til Freja Ludvigsens kommende bog om bæredygtige corporate-startup partnerskaber, fordi Sound Hub netop arbejder på at skabe innovation i krydsfeltet mellem startup og corporates og har erfaringer, der kan komme andre til gode. Emnet er relevant for os, fordi Sound Hub vil bidrage til at skabe mange flere innovations-partnerskaber mellem startup og corporates, til gavn for dem og for samfundet”.

Peter Petersen, CEO, Sound Hub Denmark

“Alfa Laval Copenhagen A/S bidrager til Freja Ludvigsens kommende bog om bæredygtige corporate-startup partnerskaber, det gør vi fordi Alfa Laval sammen med Gladsaxe Kommune har et tæt samarbejde om Alfa Laval Innovation House. Dette er sket som partnerskab med andre aktører også. Freja Ludvigsen har spillet en helt central rolle i etableringen af dette samarbejde. Emnet er relevant for os, fordi Alfa Laval ser partnerskaber som en strategisk vigtig måde at accelerere innovation”.

– Per Lund Hansen, Adm. Direktør, Alfa Laval Copenhagen

“COWI bidrager til Freja Ludvigsens kommende bog om bæredygtige corporate-startups partnerskaber, fordi det er relevant at trække på hendes erfaringer og få input til, hvordan vi bedst fortsætter med at opbygge succesfulde partnerskaber med startups fra hele verden. Der er flere aspekter, man bør overveje i den forbindelse, og her kan Frejas bog bidrage til en struktureret gennemgang af de vigtigste emner. Emnet er relevant for os, fordi vi ser involveringen af startups som en vigtig kilde til innovation og kundefokuseret udvikling i COWI – og som en væsentlig brik i vores fremtidige Innovation Ecosystem”.

Charlotte Søgaard, Senior Director, Innovation and R&D, COWI

Skriv kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.