3 råd til startups, som drømmer om bæredygtige partnerskaber i 2022

På DI’s jule-startup arrangement 2021 fik jeg mulighed for at dele mine tanker bæredygtige partnerskaber mellem store og små virksomheder. Jeg gav tre råd, som klæder startups på til corporate-startup partnerskaber i 2022.

Store og små virksomheder har brug for hinanden

Det bliver mere og mere tydeligt, at fremtidens virksomheder er nødt til at vokse i partnerskab. Etablerede virksomheder oplever, at den bæredygtige og digitale transformation går så stærkt, at det er vanskeligt at udvikle produkter og services hurtigt nok ved egen kraft. Samtidig opstår nye startups med et bæredygtigt og teknologisk mindset, som møder fremtidens kundebehov, men som kan have svært ved at skalere deres virksomhed hurtigt nok.

Dansk Industri, Industriens Fond, Dansk Erhverv, Vækstfonden og Realdania har i efteråret været med til at sætte corporate-startup miljøer på agendaen. Lars-Peter Søbye, CEO for COWI, og formand for DI udtalte følgende efter afslutningen af corporate-startup programmet Urban Tech:

”Samarbejdet med startups har uden tvivl accelereret COWIs digitale udvikling og bidraget til at forandre vores forretningsmæssige mindset. Når du kombinerer agiliteten, kreativiteten og forandringsparatheden i startups med ledelsesstrukturen og kundebasen i større virksomheder, skaber du et ideelt miljø for radikal innovation.”

Det er min forventning, at denne dagsorden vil vokse i 2022. Jeg er derfor selv ved at skrive en bog om emnet, som bliver er en guide til de etablerede virksomheder i forhold til at skabe bæredygtige corporate-startup miljøer, som skaber optimale rammer for radikal innovation. Men der er også god grund til at forberede de nystartede virksomheder på mødet med de store.

Her er mine tre råd til startups

1. Find virksomheder, som mangler det I har

Mange startups har noget, som de etablerede virksomheder mangler for at forblive relevante for deres kunder og medarbejdere i fremtiden. Og uanset branche vil det formentlig knytte sig til den bæredygtige, teknologiske transformation.

Startups bør derfor være helt klare på, hvad de har af viden, kreativitet og løsninger, som de etablerede virksomheder mangler for at kunne omstille sig. Hvordan kan din startup hjælpe en etableret virksomhed med at sige farvel til den konventionelle forretningsmodel, hvor deres produkter har en negativ påvirkning på mennesker og miljø?

Når startup-virksomheden har en klar forståelse af deres eget værd, så er de klar til at gå på jagt efter etablerede virksomheder, som har modenheden til at indgå et gensidigt innovationspartnerskab. Det er ofte en fordel at starte dialogen med en mellemstor spiller på markedet fremfor den største. De mellemstore virksomheder kan hurtigere træffe en beslutning om et samarbejde.

Partnerskabsmodellen

2. Lav en klar forventningsafstemning om risiko og gevinster

Styrken ved at udvikle noget i partnerskab er, at begge parter bringer noget ind i fællesskabet. Jeg bruger ofte denne bæredygtige partnerskabsmodel til at illustrere, hvornår et partnerskab er det rette.

Det kræver radikal innovation at udvikle et nyt produkt til et nyt marked. Gevinsten kan være høj, men risikoen vil typisk være tilsvarende høj. Derfor vil etablerede virksomheder typisk ikke forsøge at opnå det resultat alene. De har langt større sandsynlighed for at lykkes, hvis de indgår i partnerskaber med eksterne parter, som som kan bidrage med andre resurser og dermed sprede risikoen.

Denne enkelt ramme kan anvendes til at forhandle et partnerskab, hvor parterne afstemmer forventningerne fra starten med forståelse for begge parters risiko og gevinst. Startup’en bør ikke kaste sig håbefuldt ud i et samarbejde, men sørge for klare linjer i forhold hvad det kræver af tid, faciliter og finansiering fra begge parter at nå det ønskede mål.

3. Tag ansvaret for samarbejdet

Mange startups oplever at løbe panden mod en mur i mødet med den etablerede virksomhed. Simpelthen fordi den stabile organisation ikke er gearet til at møde det agile.

Startups bør fra starten tage deres del af ansvaret for det gode samarbejde i erkendelse af partnerskabers iboende dilemma: Det er i mødet mellem de to forskellige kulturer, bundlinjer og beslutningshastigheder, at friktionen opstår og innovationskraften skabes.

Startup’en kan med fordel gå ind i partnerskabet med empati og forståelse for den etablerede virksomheds situation. De kan tage ansvar for at skabe en relation båret på tillid, nysgerrighed og generøsitet. Det ruster begge parter til at overkomme den friktion og de dilemmaer, som før eller siden vil opstå i samarbejdet.

God fornøjelse. Jeg håber, at mine råd har givet mod på at gå ind i endnu flere bæredygtige corporate-startup partnerskaber i 2022.

Skriv kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.